dinsdag 6 november 2007

Meren in Groningen

De provincie heeft prachtige waterrijke gebieden. Enkele daarvan hebben onlangs de status van 'wetland' gekregen. De nieuwe wetlands in de provincie Groningen zijn het Lauwersmeergebied, het Zuidlaardermeergebied en het Leekstermeer. Met het wetland-diploma worden deze gebieden erkend als watergebied van internationale betekenis.

Lauwersmeer

In het noorden van Nederland op de grens van Groningen en Friesland ligt Nationaal Park Lauwersmeer. Vroeger had de zee er vrij spel en was er een open verbinding met de Waddenzee. Uit angst voor overstromingen werd in 1969 een dam gebouwd. Dat was voor veel natuurgenieters wel even schrikken! Gelukkig werd al snel zichtbaar dat er een prachtig nieuw landschap ontstond. De natuur in het Lauwersmeergebied is zo bijzonder dat het is uitgeroepen tot Nationaal Park. In de rust en ruimte van het weidse landschap valt veel te ontdekken. Bijzondere bloemen, enorme aantallen vogels en geweldige vergezichten. Je kunt het Nationaal Park Lauwersmeer wandelend, fietsend en varend verkennen. Rond het gebied zijn talloze aantrekkelijke overnachtingsmogelijkheden.

Schildmeer
Het Schildmeer is open vaarwater naar de waddenzee, Slochteren, de stad Groningen en het Zuidlaardermeer. In de toekomst wordt het gebied uitgebreid richting Blauwestad, waardoor het vaargebied groter en aantrekkelijker wordt. Recreatiecentrum De Otter gelegen aan het meer biedt diverse recreatie mogelijkheden.

Zuidlaardermeer
Het Zuidlaardermeer is niet door mensenhanden gegraven, zoals de andere meren in de provincie Groningen. Het is duizenden jaren geleden onder invloed van de laatste twee ijstijden ontstaan, als natuurlijke verbreding van de Hunze. Tegenwoordig is het een weids, ondiep meer dat in de zomer veel door recreanten wordt gebruikt.

Leekstermeer
Aan de noordoever van het Leekstermeer ligt een prachtig natuurgebied. De stille oeverlanden met wisselend waterpeil, de weiden, de poelen en het open water vormen een goed tehuis voor weidevogels als de kievit, grutto en tureluur. Elk jaar komen kemphanen, ganzen en zwanen op bezoek. In de open ruimte is regelmatig een groepje reeën te zien. Midden het gebied rijst een moerasbos op. Hier bouwen buizerds, haviken en vele zangvogels hun nesten. Aan de bezoeker biedt deze combinatie van water, weide en bos een onverwachte afwisseling.De Lettelberter Petten is een laagveengebied wat onstaan is rond 1900 door het afgraven van turf voor brandstof in die tijd. Vanaf omstreeks 1920 is er verlanding opgetreden, waardoor het gebied in zijn huidige vorm is onstaan.

Paterswoldsemeer
Het Paterwoldsemeer is een meer aan de zuidkant van de stad Groningen. Oorspronkelijk was het half zo groot als het nu is en besloeg het alleen het zuidelijke gedeelte van het huidige meer. In 1982 is een verbinding gemaakt met het noordelijker gelegen Hoornsemeer, om zo een groter recreatiegebied te hebben. In het begin van de 20e eeuw werd het gebied ontdekt door welgestelde recreanten. Dat was ook de tijd dat veel van de huidige in het oog vallende locaties werden aangelegd. De bekendste hiervan zijn de Paalkoepel, een op palen gebouwd paviljoen (thans café-restaurant), het voormalige Familiehotel Paterswolde en het clubhuis van de zeilvereniging De Twee Provinciën. Door de ligging onder de rook van Groningen is het meer geliefd bij vaarrecreanten, vooral zeilers. Het Hoornsemeer, en meer in het bijzonder de Hoornse plas is geliefd bij zwemmers en zonnebaders.

Oldambtmeer
In het Groningse Oldambt, vlakbij Winschoten, ligt het gebied van Blauwestad; het meest spectaculaire landschapsproject sinds de drooglegging van de IJsselmeerpolders. Een nieuw meer, nieuwe woongebieden en een uitgestrekt natuurgebied. Hart van het project is de aanleg van het meer van zo’n vergelijkbaar met het Sneekermeer. Het Oldambt is een gebied van monumentale boerderijen, middeleeuwse kerken en karakteristieke dorpjes.
Rond het watergebied van Blauwestad ligt een kring van toeristische bedrijven. Hieronder restaurants, hotels, bed & breakfast-accommodatie, theeschenkerij, winkels, campings, Pitch & Putt-baan, forellenvijver, galerieën en musea.

De Dollard
Tussen de Punt van Reide en Nieuwe Statenzijl ligt de Dollard. Een natuurgebied van ongeveer 10 x 10 km, bestaande uit 1160 ha kwelder en 7000 ha bij laagwater droogvallend wad. De rest, een kleine 2000 ha, bestaat uit een aantal diepe wadgeulen en diepere gedeelten die vrijwel nooit droog vallen. De Dollard is onderdeel van de Waddenzee, dat zich uitstrekt van Den Helder tot Esbjerg in Denemarken. De Waddenzee is één van de grootste natuurgebieden van Europa.

Bolmeer
Het Bolmeer is een overblijfsel van een pingo, men noemt dat een pingoruïne. Een pingo was een grote klop bevroren grondwater, wat tijdens de laatste ijstijd de grondlagen omhoog drukte. Wat na het smelten van het ijs is overgebleven is een rond meertje met een kraterrand. Tijdens het smelten van het ijs is de grond naar de randen afgegle

1 opmerking:

Hesling zei

Leekstermeer hoort bij Drenthe en niet bij Groningen.
Dit werd in 1990 verandert.